TC MOTOR CÔNG BỐ KẾT QUẢ BÁN HÀNG HYUNDAI THÁNG 4/2021